Edunvalvonta

Paikallisesti

Yhdistys on muun muuuassa ollut mukana luomassa kuntaan Hoivan ja Hyvinvoinnin strategiaa, jossa pääpaino on tehostetussa palveluasumisessa. Kunnalta puuttuu n. 30 palveluasuntoa, jotka ovat kaikki yksiötyyppisiä vuokra-asuntoja. Kunta tutkii parhaillaan toteutusvaihtoehtoja rakentamiselle. Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.