Toimintasuunnitelma

Pyrimme toteuttamaan Senioriliiton ja Hämeen piirin senioreiden vuoden 2023 keskeisiä tavoitteita eli 

1. Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa 

2.Pyrimme vähentämään yksinäisyyttä ja autamme toisiamme 

3.Vahvishtamme yhdistystämme ja me- henkeä 

4.Tehostamme edunvalvontatyötämme 

5.Huomioimme liiton teemat "Rohkeasti seniori" ja uuden teeman 

ELÄMÄNILOA JA VOIMAA !

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia,joissa toteutuvat miellyttävän yhdessäolon, itsensä kehittämisen, uuden oppimisen ja sosiaalisen kanssakäymisen periaattet. Yhdistyksemme on puolueeton porvarillinen järjestö. 

Avoinna toteutuvat elämänmyönteisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostaminen sekä perinteiden kunnioittaminen.  

 Tavoitteiden toteuttamiseksi 

1. Järjestämme on ohjelmalliset lounastilaisuudet kuukauden toisena torstaina poikkeuksena kesäkuukaudet, jolloin yhdistys pitää lomaa. 

2.Järjestämme kulttuuritilaisuuksia, kuten teatterimatkan lähikaupunkiin tarjonnan ja osallistumishalukkuuden mukaan. Elokuussa teemme yhteisen perinteisen syysretken.Osallistumme myös konsertteihin  ja  mielenkiintoisiin  kulttuurikohteisiin sekä piirin  järjestämiin tilaisuuksiin,kuten kevät- ja syyskokoukseen, järjestöpäivään, hengelliseen kesäpäivään ja seniorifoorumiin. 

3.Osallistumme vanhusten tukipalvelutoimintaan, pyrimme vaikuttamaan kunnan päättäjiin ikäihmisten elinolojen ja palvelujen parantamiseksi paikkakunnallamme. 

4. Haemme aktiivisesti uusia jäseniä toimintaamme. 

5.Osallistumme veteraanikummitoimntaan.